Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS a deriváty - Riadenie a zistenie finančného
odrazkarizika v podnikovej praxi, zaisťovacie odrazkaodrazkaodrazkaodrazkaodrazkaúčtovníctvo - vybrané problémy z IAS 32/39.

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 08:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Zoznámenie sa a pochopenie finančných inštrumentov a derivátov podľa IAS/IFRS. Poskytnúť prehľad často používaných techník ekonomického zaistenia finančných rizík a jeho zobrazenie v IFRS účtovníctve. Pozornosť bude venovaná i ďalším možnostiam využitia derivátov, ako napr. odmeňovanie prostredníctvom akciových spoločností.

 


Cieľová skupina:
Pre pracovníkov finančných útvarov a útvarov riadenie rizík podnikov, ktoré čelia finančným rizikám, typickému riziku pohybu trhových cien komodít, výmenných kurzov rôznych mien, pohybu úrokových sadzieb.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Možnosti použitia derivátov v podnikovej a bankovej praxi – IAS 32, IAS 39 a IFRS 2.
 • Oceňovanie v reálnych hodnotách, reálna hodnota ako náklady na dokonalé zaistenie, reálna hodnota ako cena replikačnej stratégie.
 • Prehľad najčastejšie používaných derivátov; pevné termínové operácie, opcie, burzové a mimoburzové deriváty; deriváty na vlastné akcie, deriváty ako manažérske odmeny.
 • Deriváty ekonomicky zaisťovacie a ekonomicky špekulatívne.
 • Deriváty účtovne zaisťovacie a účtovne špekulatívne.
 • Zaisťovacie účtovníctvo: metóda zaistenia reálnej hodnoty.
 • Zaisťovacie účtovníctvo: metóda zaistenia peňažných tokov.
 • Zaisťovacie účtovníctvo: metóda zaistenia čistej cudzomenovej investície.
 • Vložené deriváty.
 • Príklady – menové inštrumenty, úrokové inštrumenty, stavebné zmluvy, komodity....
 • Porovnanie zaisťovacieho účtovníctva podľa IAS 39 so slovenskou úpravou pre podniky.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 480,- € vrátane 20% DPH ( 400,- € bez DPH )  


Cena: 14.460,48 Sk vrátane 20% DPH ( 12.050,40 Sk bez DPH )  
 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám