Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
  Novinka - Základný kurz III. časť
odrazkaIAS/IFRS - Účtovanie a vykazovanie podľa
odrazkaMedzinárodných účtovných štandardov .

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je určený pre poslucháčov, ktorí sa zoznamujú so základnými princípmi Medzinárodných účtovných štandardov a Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. Počas kurzu budú vysvetlené základné rozdiely medzi slovenskými účtovnými predpismi a požiadavkami IFRS. Ako študijný materiál dostanú účastníci základný prehľad preberaných štandardov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre poslucháčov, ktorí sa zoznamujú so základnými princípmi Medzinárodných účtovných štandardov a Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

 


Obsah / program prednášky:  


Medzinárodné účtovné štandardy a Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (III. časť)

09:00–16:00

IFRS v konsolidovaných skupinách.

  1. IFRS 3 – Podnikové kombinácie
  2. IAS 27 – Konsolidovaná účtovná závierka a samostatná účtovná závierka investujúceho podniku
  3. IAS 28 – Vykazovanie investícií v pridružených podnikoch
  4. IAS 31 – Zahrnutie podielov v konzorciách do účtovnej závierky
  5. IAS 33 – Zisk za akciu.

09:00–16:00

Problematika finančných inštrumentov, derivátov a zaisťovacích nástrojov.  

  1. IAS 32 – Finančné nástroje: Zverejňovanie a prezentácia
  2. IAS 39 – Finančné nástroje: Vykazovanie a ohodnocovanie
  3. IFRS 2 – Platby s účasťou akcií
  4. IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejnenia

Poznámka

Jednotlivé časti je možné absolvovať aj samostatne.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 510,- € vrátane 20% DPH ( 425,- € bez DPH )  


Cena: 15.364,26 Sk vrátane 20% DPH ( 12.803,55 Sk bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám