Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaUS GAAP/ IFRS

   
odrazkaUS GAAP/ IFRS- svetové účtovníctvo

Termín:

 


Lektor:
Robert Mládek - vyštudoval účtovníctvo a financie na Univesity of San Francisco v USA, kde žil viac ako 20 rokov. V súčasnosti sa venuje poradenstvu a lektorskej činnosti. Semináre a školenia zamerané na medzinárodnú účtovnú problematiku vedie už od roku 1995. Svoju audítorsku prax získal v USA u firmy KPMG.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 08:30 - 09:00 registrácia účastníkov  

i

i09:00 - 12:30 kurz

   

i

i12:30 - 13:30 obed

   

i

i13:30 - 17:00 kurz

   


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je vysvetliť základné princípy US GAAP a IFRS, ukázať ako aplikovať  štandardy v prostredí medzinárodných spoločností a poukázať na odlišnosti medzi nimi, ktoré stále existujú napriek snahe o ich harmonizáciu. Seminár v praktickej časti obsahuje postupy a ukazuje, ako sa pravidlá US GAAP môžu využiť pri aplikácii IFRS alebo štandardy IFRS pri aplikácii US GAAP. Spoločne však IFRS a US GAAP tvoria symbiotický pár. V miestach, kde sa US GAAP stráca v podrobnostiach, ponúka IFRS prehľadnosť a naopak.

IFRS vs. US GAAP: Školenie US GAAP sa prvýkrát objavilo v ponuke v roku 1997. Po tom, čo bolo v roku 2002 rozhodnuté (EC 1606/2002), že sa IFRS začnú vyžadovať na území Európskej únie, vznikol tento seminár, ktorý IFRS a US GAAP porovnáva. Od tej doby ho navštívili tisíce účastníkov zo stoviek firiem.

Prečo je porovnanie IFRS a US GAAP tak užitočné?

Projekt konvergencie medzi oboma štandardami začal v roku 2006 a bol ukončený v roku 2015. Odvtedy sú niektoré z nich skoro rovnaké. Zaujímavejšie sú však tie, kde je rovnaký ich dopad, nie však text. Prečo? Pri aplikácii jedného štandardu je dobré poznať požiadavky toho druhého obzvlášť v prípade, ak je potrebné konzultovať metodiku s audítorom, ktorý má podrobné znalosti iba o jednej z nich. Samozrejme, odvolanie sa na US GAAP pri aplikácii IFRS alebo naopak sa smie, iba ak jednotlivé štandardy (IFRS, US GAAP) konkrétnu metodiku neprikazujú. Preto je dobré dopredu vedieť, kde sa tieto miesta a možnosti nachádzajú a využiť ich.

Dôležité upozornenie: Nový štandard pre výnosy (IFRS 15) začal platiť od 1. 1. 2018. Nový štandard pre leasing (IFRS 16) začína platiť od januára 2019.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre hlavných účtovníkov, kontrolórov a finančných riaditeľov firiem aplikujúcich US GAAP a/alebo IFRS. Seminár tiež bežne navštevujú audítori a pracovníci poradenských firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod do problematiky
 • reálna hodnota, peniaze a krátkodobé investície
 • pohľadávky, zásoby a náklady na predaj
 • uznanie výnosov (základy)
 • časové rozlíšenie,
 • hmotný majetok, nehmotný majetok, goodwill
 • lízing, záväzky, rezervy
 • kapitál
 • výsledovka, uznanie výnosov (nové pravidlá)
 • impairment a súčasná hodnota
 • segmenty
 • finančné nástroje, cudzie meny
 • konsolidácie, zmeny a chyby, príloha
 • ďalšie témy podľa výberu účastníkov ...
 
 

POZNÁMKA: Seminár je interaktívny a ponúka účastníkom priestor nielen pre otázky, ale tiež pre diskusiu o situáciách, ktorým musia sami čeliť vo svojej práci. Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: v anglickej a českej verzii. Na konci seminára účastníci obdržia Certifikát o jeho absolvovaní.

Naše školenia sú organizované interaktívne tak, ako odporúčajú tvorcovia IFRS a US GAAP.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 408,- € vrátane 20% DPH ( 340,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám