Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaVYJEDNÁVACIE ZRUČNOSTI

Termín: 2 dni podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:

 • Ovládať  zručností, ktoré vedú k úspešnému vyjednávaniu.
 • Zvládať aj najťažšie vyjednávacie rozhovory s náročnými partnermil.
 • Zvládať verbálnu i neverbálnu komunikáciu cieľavedomejšie a efektívnejšie.
 


Cieľová skupina:
Tréning sa zameriava na všetkých, ktorí cítia potrebu zdokonaliť svoje vyjednávacie   zručnosti (manažéri, obchodní manažéri, obchodní zástupcovia, nákupcovia , pracovníci so zákazníkmi), najmä na tých, ktorí ešte neabsolvovali takýto tréning.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Vyjednávanie - charakteristiky.
 • Prejavy typov partnerov a vhodné reakcie na ich správanie.
 • Definícia hlavných cieľov vo vyjednávaní.
 • Komunikácia s obchodným partnerom – prirodzená postupnosť, priebeh.
 • Argumentácia, námietky, konfliktný zákazník.
 • Win – win stratégia.
 • Vlastné predpoklady a tvorba vlastného prirodzeného štýlu vyjednávania.
 • Asertivita, agresia, pasivita a empatia.
 


Formy:
Diskusia, simulácie, interaktívny nácvik, hranie rolí,  prípadové štúdie, videonahrávky.
 


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám