Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaPOKROČILÉ PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Termín: 2 dni podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:

 • Prezentovať prirodzene, účinne a presvedčivo.
 • Cielene používať prvky verbálnej a neverbálnej  komunikácie.
 • Eliminovať  slabé stránky v prezentáciách a prirodzene zdôrazniť svoje silné stránky.
 • Obmieňať  štýl prezentácií s ohľadom na  publikum a cieľ.
 • Zvládať svoj stres a typické problémové situácie prezentácií.
 • Vedieť vhodne ozvlášťovať prezentácie.
 


Cieľová skupina:
Tréning sa zameriava na všetkých, ktorí cítia potrebu zdokonaliť svoje komunikačné  a prezentačné zručnosti (manažéri, pracovníci so zákazníkmi, začínajúci interní lektori, ...), najmä na tých, ktorí ešte neabsolvovali podobný tréning.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Zvýšenie pôsobivosti prezentácie.
 • Analýza publika a vybranie cieľa.
 • Ako obmeniť prezentácie podľa typu publika.
 • Ako zaujať.
 • Ako zvládať typické problémové situácie.
 • Verbálna a neverbálna stránka prezentácií.
 • Kritické miesta prezentácií.
 • Problematickí účastníci.
 • Interaktívny nácvik a použitie videa.
 • Improvizácia, jej úskalia a využitie.
 • Zlepšenie imidžu prezentátora.
 


Formy:
Diskusia, simulácie, interaktívny nácvik, hranie rolí,  prípadové štúdie, videonahrávky.
 


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám