Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI

Termín: 2 dni podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:

 • Vedieť stanoviť ciele lektorovania s ohľadom na charakteristiku skupiny.
 • Poznať rôznorodé metódy a metodiky používané vo vzdelávaní dospelých.
 • Vedieť systematicky a zaujímavo zostaviť svoj tréning.
 • Využívať interaktívne spôsoby práce so skupinou.
 • Prezentovať jasnejšie a efektívnejšie.
 • Vhodne používať svoj verbálny i neverbálny prejav na posilnenie cieľa.
 • Pracovať so skupinovou dynamikou.
 


Cieľová skupina:
Interní a externí lektori, projektoví vedúci, manažéri a všetci tí, ktorí lektorujú ako súčasť svojej práce.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Osobnosť lektora.
 • Vzdelávanie – špecifiká a úskalia.
 • Skupina – analýza, jej charakteristiky a vhodnosť podnetov pre ňu.
 • Metódy vzdelávania dospelých.
 • Analýza typov vzdelávaných – ako na ne vhodne zareagovať.
 • Lektor ako prezentátor:
  • verbálna a neverbálna stránka prezentácie
  • ako prezentovať prirodzene, účinne a presvedčivo
  • vhodný štýl prezentácií s ohľadom na  svoje publikum
  • dynamika  skupiny
  • technická stránka prezentácií
 • Lektor ako facilitátor a kou:č
  • kritika a spätná väzba
  • posiľňovanie silných stránok vzdelávaného
 • Lektor ako kreatívec:
  • inovatívne spôsoby
  • zážitkové a hravé „učenie“
  • ako zaujať a zapôsobiť
 • Ako zvládať svoj stres a typické problémové situácie.
 


Formy:
Diskusia, simulácie, interaktívny nácvik, hranie rolí,  prípadové štúdie, videonahrávky.
 


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám