Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaKOMUNIKÁCIA S KLIENTOM

– praktiky  profesionálneho zákazníckeho prístupu

 

Termín: 2 dni podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:

 • Ovládať  zručností, ktoré vedú k úspešnému vyjednávaniu.
 • Rozpoznať  typy zákazníkov a vedieť zvoliť vhodný spôsob komunikácie.
 • Vytvoriť pozitívny dojem.
 • Reprezentovať spoločnosť.
 • Zvládať aj problematickú komunikáciu  s náročnými partnermi.
 • Zvládať verbálnu i neverbálnu komunikáciu cieľavedomejšie a efektívnejšie.
 


Cieľová skupina:
Tréning sa zameriava na všetkých, ktorí komunikujú  s klientom a uvedomujú si dôležitosť profesionálneho zákazníckeho prístupu a zanechania dobrého dojmu, najmä pre manažérov, obchodných zástupcov, nákupcov a pracovníkov so zákazníkmi.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Zásady úspešnej komunikácie
 • Prejavy typov partnerov a vhodné reakcie na ich správanie
 • Zásady profesionálneho zákazníckeho prístupu
 • Komunikácia s obchodným partnerom – prirodzená postupnosť, priebeh
 • Argumentácia, námietky, konfliktný zákazník
 • Win – win stratégia v komunikácii
 • Vlastné predpoklady a tvorba vlastného prirodzeného štýlu vyjednávania
 • Asertivita, agresia, pasivita a empatia
 


Formy:
Diskusia, simulácie, interaktívny nácvik, hranie rolí,  prípadové štúdie, videonahrávky.
 


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám