Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaHodnotenie efektívnosti podniku

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Seminár Vás  zoznámi prvý deň s Due Diligence z pohľadu predávajúceho a kupujúceho, ich rozdielmi, hlavnými cíeľmi alebo výberom členov týmu. Podrobnejšie sa zameriame na finančnú Due Diligence. Druhý deň je venovaný problematike oceňovania podniku - od obecných základov, oceňovacích metód až po oceňovanie synergii. Seminár je doplnený praktickými prípadovými štúdiami.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre:

 • finančných riaditeľov
 • vedúcich pracovníkov z oblastí controllingu a koncernového controllingu
 • pracovníkov z oblastí (corporate) financií a podnikového plánovania
 • pre odborníkov z oblastí fúzie & akvizície a investors relation
 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Prehľad o kontrolovanom podniku:  


 • Kontrola minulých účtovných období (analýza ročných závierok, metódy bilancovania a hodnotenia, kontrola pracovných podkladov audítora účtovnej závierky)

 • Analýza rozpočtového procesu

 • Daňový prehľad v procese Due Diligence
 


odrazka Due Diligence z pohľadu predávajúceho a kupujúceho  


 • Príprava data roomu pre investorov, koordinácia procesov due diligence

 • Hlavne dokumenty vypracovávané v due diligence, využitie výsledkov due diligence

 • Praktické skúsenosti a prípadové štúdie problémov
 


odrazka Oceňovanie podniku  


 • Všeobecné základy pre oceňovanie podniku, faktor času a rizika

 • Ocenenie na základe analýzy výnosov

 • Metódy založené na analýze trhu a ocenenie na základe analýzy majetku

 • Súhrnné ocenenie samostatného podniku, oceňovanie synergii

 • Prípadová štúdia Úloha controllingu vo firme; zásady controllingu, oblasti pôsobenia controllingu 
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 253,- € vrátane 19% DPH ( 212,61 € bez DPH )  


Cena: 7.621,88 Sk vrátane 19% DPH ( 6.404,94 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám