Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaHarmonizácia efektívneho riadenia procesov

odrazkaa organizačnej štruktúry firmy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov so základnými princípmi zabezpečujúcimi optimalizáciu súladu medzi efektívnym riadením firmy a jej organizačnou štruktúrou, ktorá ho zabezpečuje.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár  je určený pracovníkom nefinančných korporácií, ktorí sa zaoberajú vytváraním, zabezpečením a aktualizáciou takej horizontálnej a vertikálnej koordinácie činností jednotlivých útvarov, ktorá v maximálnej miere spĺňa požiadavku efektívneho riadenia a realizácie vnútorných procesov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Definovanie všeobecne uplatňovaných prístupov tvorby, resp. zmien organizačnej štruktúry zabezpečujúcej efektívne riadenie interných a externých  procesov firmy z pohľadu výkonu jej činností na základe súčasných trendov.

  Zameranie seminára

 • Základné východiská efektívneho procesného riadenia:
  • Prístupy procesného riadenia.
  • Úlohy, ciele a prínosy efektívneho manažmentu procesov.
  • Mapa procesov a jej štruktúra.

 • Modelovanie procesov:
  • Fázy modelovania procesov.
  • Optimalizácia procesov a prístupy k meraniu ich výkonnosti.

 • Mechanizmy organizovania procesov:
  • Organizačná štruktúra a princípy jej projektovania.
  • Druhy organizačnej štruktúry a ich základná charakteristika.
  • Vzťahy medzi organizačnými útvarmi.
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám