Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaEFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

Termín: 2 dni podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Všetci, ktorí cítia potrebu osvojiť a vylepšiť  zručnosti potrebné pri každodennej komunikácii s klientmi, zamestnancami, a  vo všeobecnosti s inými ľuďmi.

 

 

Cieľ:
Po skončení tréningu budú účastníci schopní:

 • viesť efektívnu komunikáciu
 • predchádzať nedorozumeniam v komunikácii
 • získavať nevyslovené informácie z neverbálnych prejavov
 • poznať rôzne typy komunikačných typov

 


Obsah / program prednášky:  


 • podstata a charakter komunikácie (verbálna a neverbálna stránka)
 • komunikácia – jej charakteristiky
 • zásady efektívnej komunikácie
 • zručnosti potrebné pri komunikácii
 • aké sú komunikačné štýly a ich prejavy
 • ako reagovať na jednotlivé typy ako klásť otázky
 • aktívne počúvanie, parafrázovanie – predchádzanie nedorozumeniam v komunikácii
 • verbálna a neverbálna komunikácia (mimika, gestika, pózy
 • analýza neverbálnych prejavov partnera
 • ako cielene prispôsobiť verbálne a neverbálne prejavy účelu
 • emočná a obsahová rovina komunikácie
 • základné asertívne techniky a ich využitie v komunikácii
 • asertívna argumentácia a zvládanie námietok
 • typické problémové miesta komunikácie
 • empatia, asertivita v komunikácii  
 


   


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8.

 


Formy:
Diskusia, simulácie, interaktívny nácvik, hranie rolí,  prípadové štúdie, videonahrávky.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám