Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaAko byť úspešnejší v jednaniach s klientmi
odrazkaa manažérmi

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Ponúknuť účastníkom seminára nové pohľady na jednanie s klientmi, manažérmi, kolegami, úradmi tak, aby sa zvýšila úspešnosť jednania a získal dobrý pocit s vykonanej a odprezentovanej práce. Všetko je dnes založené na jednaní a vyjednávaní, či už pri hľadaní novej práce, presadzovaní sa na pracovisku, alebo obhajovaní svojich stanovísk. Je to zručnosť, ktorú by mal zvládať každý, kto chce byť úspešný nielen v práci, ale aj v živote.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti presadzovania sa s výsledkami svojej práce. Naučia sa riadiť a ovplyvňovať procesy prebiehajúce okolo nich.

 


Obsah / program prednášky:    • Význam a dôležitosť jednania a vyjednávania.

  • Stratégie a taktiky jednania. Ako je možné vidieť výsledok jednania už predom.

  • Etapy vyjednávania.

  • Modifikovanie správania sa v jednaní.

  • Vlastné jednanie a vyjednávanie – príprava, realizácia, ukončenie.

  • Scenár jednania, obchodné jednania.

  • Jednanie v manažovaní, čo úspešní manažéri nechcú prezradiť.

  • Stratégia a taktika manažérskeho vyjednávania – základné techniky a frázy.
 


   


Študijný materiál:
 
Publikácia: Techniky manažérskeho jednania


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám