Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaSoft Skills

  2 dni
odrazkaTvorba elearnigu v StoryLine 2

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 seminár    


Cieľ vzdelávania posilniť:
Cieľom je zvládnuť software na tvorbu elearningu Storyline 2 od firmy Articulate.

 


Cieľová skupina:
Záujemcom o vytváranie elearningových foriem asynchrónnych online kurzov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Prvý deň:
 • Úvod do programu Storyline 2
  • 1 – Ovládacie panely.
  • 2 – Triggers panel.
  • 3 – Panel Layers.
  • 4 – Slides a Layers.
  • 5 – Time line, States, Notes.
  • 6 – Story View.
  • 7 – Vlastnosti slajdu aich nastavenia
 • Dizajnovanie slajdu.
 • Objekty na slajde
 • Práca s vrstvami (Layers) a s Triggers.
 • Vytváranie obsahu kurzu
  • 1 – Import z PPT.
  • 2 – Vkladanie textových obsahov.
  • 3 – Vkladanie vizuálnych prvkov.
  • 4 – Zmeny stavu prvkov na slajde a použitie tejto funkcie.
  • 5 – Interná knižnica postáv a ich využívanie v kurze.
  • 6 – Vkladanie audio a video súborov na slajd.
 • Time line
  • 1 – Synchronizácia audio s objektmi.
  • 2 – Prechody objektov na slajde.
 • Animácia objektov na slajde
 • Zoomovanie na slajde
 • Druhý deň:
 • Interaktívne ovládacie prvky a triggers
 • Overovanie získaných vedomosti – Formy kvízu v Storyline 2
 • Screen recording – Video mód, View mód, Tray mód, Test mód
 • Nastavenie Player v Storyline 2
 • Publikovanie vytvorených elearning modulov
 


   


Účastníci na konci školenia budú vedieť:

 • Úvod do programu Storyline 2
 • Vytvárať interaktívne prostredie online
 • Vytvárať interaktívne prostredie online kurzu využívaním interaktívnych objektov prostredia Storyline 2
 • Exportovať vytvorený kurz do rôznych formátov, vrátane formátov pre umiestnenie v LMS systémoch
 


Študijný materiál:
Pracovný zošit.

 


Variabilný symbol:  


Potrebné vybavenie:ieena:  


 • Notebook s pripojením na internet
 • Nainštalovaný software Storyline 2, aspoň trial verziu
 


Cena: 576,- EUR s DPH (480,- EUR bez DPH)  


Cena:  
 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám