Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controlling

   
odrazkaHotelový controlling

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, manažérom hotela a ostatným osobám, ktoré sa podieľajú na plánovaní, organizovaní a kontrole činnosti hotela, najnovšie poznatky z oblasti controllingu a jeho využití v hotelovej praxi na báze reportingu. Predmetom seminára je oblasť finančného a nákladového controllingu a s tým súvisiacich problémov, špecifických pre hotely.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom, finančným manažérom, ekonómom, controllerom hotelov.

 


Obsah / program prednášky:  


Význam úlohy controllingu:  


 • pojem, funkcie controllingu, význam a úlohy
 • controlling v štruktúre riadenia hotela a úlohy controllera.
 


:Úlohy a organizácia controllingu hotela:  


 • úlohy controllingu hotela,
 • úlohy finančného a nákladového controllingu,
 • plán, rozpočet hotela – východisko controllingu,
 • organizácia controllingu hotela,
 • informačné zabezpečenie controllingu.
 


Finančný controlling:  


 • controlling zisku, rentability, aktivity,
 • controlling likvidity a cash flow.
 


:Controlling pracovného kapitálu – controlling zásobovania:  


 • pracovný kapitál, jeho funkcie a význam,
 • špeciálne - controlling zásob,
 • controlling nákupu a skladovania pre prevádzku hotela.
 


:Controlling nákladov:  


 • členenie nákladov hotela,
 • metódy controllingu nákladov,
 • controlling horizontálnej a vertikálnej štruktúry nákladov,
 • controlling fixných a variabilných nákladov – štruktúra KP,
 • kalkulácie nákladov,
 • controlling rozpočtu a manažérskej výsledovky a KP hotela,
 • analýza hraničnej rentability.
 


Controlling tržieb:  


 • controlling predaja a tržieb,
 • controlling štruktúry tržieb,
 • controlling časových radov tržieb,
 • controlling sezónnosti tržieb.
 


Controlling cien ubytovania a cien jedál:  


 • kalkulácia cien ubytovania,
 • controlling priemernej ceny za izbodeň,
 • kalkulácia cien jedál a nápojov,
 • controlling štruktúry cien a cenových zliav.
 


Súčasťou seminára budú ukážky controllingu hotela riešené v exceli.  


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám