Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaFinančný controlling a interpretácia
odrazkavýsledkov

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Objasniť a prakticky ukázať fungovanie finančného controllingu vo firme za účelom zlepšenia finančného riadenia firmy. Určené je pre manažérov firmy, controllérov, marketingových pracovníkov, ekonómov a pod.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:    • Finančná politika a finančné ciele podniku. Finančné rozhodovanie
  • Nástroje finančného controllingu a ich používanie v praxi
  • Výnosy, náklady, zisk, bilančná analýza, majetok a kapitál, príjmy výdaje. Ich vzťah a závislosti
  • Cash flow – tvorba a interpretácia údajov výkazu, časová hodnota peňazí
  • Finančné ukazovatele a interpretácia výsledkov
  • Analýza a riadenie nákladov a výnosov, analýza ziskovosti firmy
  • Analýza cash flow a možnosti jeho ovplyvňovania, analýza pracovného kapitálu
  • Finančné plánovanie ako dôležitý nástroj finančného riadenie firmy
  • Riadenie pracovného kapitálu, cyklus cash to cash, riadenie podniku na báze cash flow, riadenie podniku v krízových situáciách, predikcia vývoja podniku
  • Ekonomická pridaná hodnota - EVA
 


   


Študijný materiál:
 
Publikácia: Finančný controlling


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám