Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaFinančné riadenie firmy

Termín: 28.3.2019

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so základnými pravidlami podnikového hospodárstva. Predovšetkým pre manažérov ide o dôležitý predpoklad pre úspešnú prácu. Vyžaduje sa od nich, aby vedeli interpretovať dáta a čísla, ktoré majú k dispozícií.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený najmä vedúcim pracovníkom s technickým alebo iným neekonomických vzdelaním, ktorí potrebujú získať dodatočnú kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske schopnosti. Kurz je tiež vhodný pre všetkých, ktorí pred sebou majú profesionálny postup na vedúcu pozíciu a potrebujú sa na ňu vhodne pripraviť. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre Vašu firmu i pre Vašu profesionálnu kariéru.

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Finančné výkazy a väzby medzi nimi:  


 • Súvaha (bilancia) podniku

 • Výkaz ziskov a strát (výsledovka)

 • Výkaz cash flow
 


odrazka Spôsoby financovania spoločnosti:  


 • Dlhodobé a krátkodobé financovanie

 • "Bilančné“ pravidlá a ich využitie

 • Optimalizácia kapitálovej štruktúry

 


odrazka Pracovný kapitál, význam, využitie:  


 • Hrubý a čistý pracovný kapitál

 • Analýza čistého pracovného kapitálu
 


odrazka Cena peňazí, cenné papiere:  


 • Výpočet a využitie čistej súčasnej hodnoty

 • Cena akcie, obligácie
 


odrazka Investície - hodnotenie efektívnosti:  


 • Statické metódy hodnotenia investícii

 • Dynamické metódy hodnotenia investícií

 


odrazka Finančná analýza:  


 • Horizontálna analýza účtovných výkazov

 • Vertikálna analýza účtovných výkazov

 • Pomerové ukazovatele

 • Využitie sústav ukazovateľov

 • Bankrotné modely
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia financií vo firme.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol: 28032019  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám